Ritmiek Workshop

Doelgroep ritmiek workshop: Jeugd korpsen binnen alle soorten muziekverenigingen.
Duur: 3 workshopdagen van 2,5 uur en twee keer 2 uur.
Resultaat: Ritmische bewustwording en 2 muziekwerken voor het repertoire.
Kosten:  €300,-  tot €800,- . De kosten variëren aan de hand van specifieke wensen die u als vereniging heeft.

ritmiek workshop voor muziekverenigingen

ritmiek workshop voor muziekverenigingen

Steeds vaker missen muzikanten in een korps een goed ritmisch gevoel en de juiste ritmiek kennis. Dit komt de kwaliteit van de muziek en de repetitie snelheid niet ten goede! Door de blaasmuziekjeugd in opleiding deze ritmiek workshop te laten volgen wordt op een leuke manier de essentie van ritmiek in de muziek uitgelegd.

De bewustwording van alle aspecten van ritmiek groeit tijdens deze workshops. Dit zal er toe leiden dat de leerlingen tijdens de rest van hun opleiding en muzikale carriere bewuster met ritmiek zullen omgaan. Het effect van de workshop stopt dus niet na de workshop!

Als basis wordt swingende samba muziek zoals “Carnaval de Paris” en “Aquarela do Brasil” gebruikt welke zo toegevoegd kan worden aan het repertoire van de jeugdharmonie. Dit geeft de deelnemers van de workshops een doel en maakt het veel boeiender en educatiever als gewoon een ritmiek les!

Professionele opzet & begeleiding

De basis van deze ritmiek workshop is gelegd door slagwerkdocent en instructeur Frank Evers van o.a. Myouthic en Dirigent  & componist Twan Cox. Twan heeft gestudeerd aan het Conservatorium van Maastricht, Frank aan de kreato hogeschool voor muziek in thorn als docerend musicus.

Dirigent, Componist & Violist Twan Cox

Dirigent, Componist & Violist Twan Cox

slagwerkdocent & Instructeur Frank Evers

slagwerkdocent & Instructeur Frank Evers

Leerdoelen

 • Leren om ritmisch te denken
 • Ritmes zowel op gehoor en van blad spelen
 • Omgaan met ritmes na de tel (bijvoorbeeld naslag in de hi-hat), en omgaan met rusten en syncopes (bijvoorbeeld claves).
 • Tempo’s vast houden
 • Hoe ritmes in elkaar passen omdat hun rol in het geheel steeds anders is. (dan spelen ze de bass drum partij, dan de hi-hat, dan de claves etc).
 • Op gevoel spelen, niet van partituur spelen maar op de muziek.
 • Herkennen van de structuur binnen de maat en de ritmes.
 • Het leren methodisch uittellen van ritmische bouwstenen om het ritmisch voorstellingsvermogen te vergroten.

Deze workshop bevat:

 • Partituren Latin rhythm, Ritmiek oefenblad.
  • Het oefenblad bevat de ritmische structuur en de methodische tellingen. Dit oefenblad kan altijd als naslagwerk gebruikt worden voor ritmische figuren uit te tellen. Tevens is met deze ritmes het swingende muziekwerk “Samba ritmn uit te voeren.
 • Partituren Aquarela do Brasil
 • Partituren Carnaval de Paris
 • Het maken van een live opname van Carnaval de Paris & Aquarela do Brasil. Dit kan gedeeld worden op de pagina van OOR CREATIE waardoor de opname voor iedereen makkelijk te zien is.

Opzet Ritmiek workshopdagen

Op voorhand worden blaasmuziek partijen van Carnaval de Paris en Brasil aangeleverd. Deze dienen uitgedeeld te worden aan enkele gevorderde muzikanten.

Deze blaasmuziek partijen maken samen met de ritmische onderbouwen geweldig afgewerkte muziekwerken voor het repertoire. Bij voorkeur worden deze muziekwerken voor aanvang van de workshops geoefend.

Ritmiek workshop 1 – 2,5 uur

 • Introductie
  • Luisteren naar, het einddoel, Brasil, Carnaval de paris en de muziek van deze workshop “Samba Ritmn”
  • Uitleg, Wat gaan we doen (en hoe maken we die erg leuk)
  • Uitleg, Waarom gaan we dit doen (waarom is goede rimtiek belangrijk voor blazers)
 • Midden
  • Uitdelen eerste ritmiek blad
  • Alle ritmes uitleggen en samen oefenen (zonder instrument?)
  • Alle ritmes tegelijk op de juiste instrumenten en ruilen.
 • Afsluiting
  • Samba Ritmn spelen met de juiste instrumenten
  • Samba Ritmn opnemen
  • Afspelen eigen opname

Ritmiek workshop 2 – 2 uur

 • Afspelen Carnaval de paris
  • Uitleg ritmes Carnaval de paris
  • Ritmes oefenen en muziek structuur oefenen (op gevoel)
  • Alle ritmes tegelijk + blaas/ melodische instrumenten
 • Afspelen Aquarela do Brasil
  • Uitleg ritmes Aquarela do Brasil
  • Ritmes oefenen en muziek structuur oefenen (op gevoel)
  • Alle ritmes tegelijk + blaas/ melodische instrumenten
 • Eventueel opnames maken

Ritmiek workshop 3 – 2 uur

 • Herhalen ritmes
 • Repeteren Carnaval de paris & Aquarela do Brasil
 • Afwisselen ritmiek instrumenten
 • Opnemen en afspelen Carnaval de paris & Aquarela do Brasil.

Meer informatie?